top of page

STUDIOGIJS designs products and makes product visualizations for product communication and promotion. This enables companies to generate lifelike imagery in early stages of product development based on sketches or existing CAD models.

All images displayed are computer generated unless stated otherwise.

STUDIOGIJS ontwerpt producten en maakt fotorealistische visualisaties voor product communicatie en promotie. Dit stelt bedrijven in staat om levensechte afbeeldingen te genereren in een vroeg stadium van de product ontwikkeling, gebaseerd op schetsen of bestaande CAD modellen. Alle afbeeldingen zijn dmv computer gegenereerd, tenzij anders aangegeven.

bottom of page